Specijalnosti u ponudi

Naša uska specijalnost su derivati izvedeni iz pocinčanih, nehrđajućih, HV traka svih pojavnih oblika i kvaliteta, za razne namjene od 4 mm širine naviše.
Limovi i ploče izvedeni po mjerama Naručitelja, praktički bez viška (otpadnog materijala), debljine od 0,35 – 6 mm, od pločica i diskova do većih formata.

POCINČANI LIM I TRAKE

Vruće pocinčani(+Z…),aluminizirani(+AS…) i alucinčani(+AZ…) limovi

Kvalitete: DX51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D ( EN 10327/ EN 10143 )
Nanos cinka: min. Z50 g/m2,max. Z450 g/m2
Debljine: min, 0,40 mm,max. 3,00 mm
Formati: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm
-Elektrolitski pocinčani limovi (EN 10152)
Kvalitete: DC01 – DC05 +ZE25/25, ZE50/50, ZE75/75; ZE100/100
Debljine: min. 0,50 mm, max. 3,00 mm
Formati:1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000 mm
Upotreba: za hladno oblikovanje i naknadno farbanje (plastificiranje).

-Naš standardni limarski program obuhvaća lim u kolutu dimenzija 0.55 x 1000/1250 mm, DX 51/DX 52 kakvoće, s 275 g/m2 cinka. Lim također možemo dobaviti u različitim širinama, a nudimo i mogućnost nabave u pločama različitih stupnjeva nanošenja cinka, prema zahtjevu naručitelja.

Isporučujemo limove i trake za standardni limarski program proizvodnje, te trake za proizvodnju spiro cijevi za klimatizaciju.

ALUMINIZIRANI LIM EN 10154

– je hladno valjani čelični lim DX51D obostrano presvučen naslagom u sastavu 90 % aluminija i 10 % silicija, s nanosom od 15 do 205 mikrona po strani lima (od 100 do 140 g/m2).

Namjena: za povišene temperature od 600 do 800 stupnjeva celzijusa, sa poboljšanim antikorozivnim svojstvima pri povišenim temperaturama.
Upotreba: auspuh za vozila, izmjenjivači topline, tosteri, štednjaci, peći, grijaća tijela, dimovodni kanali, spiro cijevi, ventilacijski sustavi…
Debljine: od 0,40 do 3,00 mm
Komercijalne širine: 1000; 1250; 1500 mm

ALUZINK LIM EN 10215

– je hladno valjani čelični lim, obostrano presvučen legurom u sastavu 55% Al, 1,5% Si, 43,5% Zn

Kao bazni lim koristi se:
a) za izvlačenje, oblikovanje i savijanje: DX51D+AZ; DX52D+AZ; DX54D+AZ prema EN 10215
b) za strukturne upotrebe, profiliranje: S250GD+AZ; S280GD+AZ; S320GD+AZ prema EN 10215

Debljine: od 0,40 do 2,50 mm
Širine: max.1500 mm
Oznake za nanos: AZ100; AZ 150; AZ 165; AZ 200
Namjena: ima pojačana antikorozivna svojstva u prosjeku 4-5 puta u odnosu na obični pocinčani lim.
Upotreba: građevinska limarija, krovni pokrov za industrijske hale, pokrov za klimu grijanje i hlađenje, kućanski aparati.
Ne preporučuje se upotreba: s vlažnim betonom, olovom i bakrom; u kiseloj atmosferi sa PH >8, nastambama za uzgoj stoke; temperaturama iznad 330 stupnjeva celzijusa.

TOPLO VALJANA TRAKA, LUŽENA

– Toplo valjana traka iz mekih čelika, lužena za hladno oblikovanje (EN 10111, EN 10051)
Kvalitete: DD11+P, DD12+P, DD13+P, DD14+P
Debljine: min. 1,50 mm, max. 8 mm
Širine: min. 20 mm, max. 1500 mm

– Toplo valjana traka, sa visokim postotkom čvrstoće, lužena za hladno oblikovanje (EN 10149-2)
Kvalitete: S315MC, S355MC, S420MC, S460MC, S550MC, S600MC
Debljine: min. 2,00 mm, max. 1500 mm
Širine: min. 20 mm, max. 1500 mm

LIM ZA EMAJLIRANJE

Hladno valjane trake iz mekog čelika za deformaciju i emajliranje EN 10131 (EX 10209), DC 01EK i DC 04EK

Debljine: od 0,50 mm do 3,00 mm
Širine: 1000; 1250; 1500 ili druge po zahtjevu kupca
Formatizirane na mjeru (bandelirane) na osnovu kupčeve precizne mjere (npr.: 0,80x780x1340)

PRECIZNE HLADNO VALJANE CIJEVI EN10305-3; EN 10305-2

PRIMJENA:

 • Rashladni uređaji, izmjenjivači topline
 • Hidraulika i pneumatika
 • Metalna galanterija

Dužine: isporučuju se u dužinama 4-8 m i u kolutima

Cijevi se isporučuju u slijedećim stanjima:

 • Hladnovaljane meko žarene
 • Punjene dušikom
 • Sa zatvorenim krajevima

Osnovni materijal: Hladnovaljana traka DC 01; DC 03 i DC 04 prema EN 10130 debljine od 0,70-1,50 mm

NAUTIKA

PROPELERNE OSOVINE (osovinski vodovi): Izrađuju se od hladno vučene i brušene šipke (tolerancija h8).Materijal od kojeg se izrađuju osovine je nehrđajući čelik otporan na morsku vodu.

Oznake kvalitete: AISI 316L ili AISI 630 povišene čvrstoće (“REMANIT”)

Isporučujemo različite vrste osovina:

 • prema tehničkoj dokumentaciji Naručitelja
 • prema posebnim zahtjevima Naručitelja
 • HIDRAULIČNE I ELEKTRO PROPULZIJE
 • PROPELERI
 • OPREMA ZA PLOVILA

HIDRAULIKA

 • KROMIRANE ŠIPKE (KLIPNJAČE) u svim dimenzijama
 • HONOVANE CIJEVI dimenzija prema zahtjevima Naručitelja
 • KLIPOVI
 • BRTVE